Par IT People

Dalies!

IT People ir lapa, kurā runājam par cilvēka un informāciju tehnoloģiju mijiedarbību. Tā, kā IT pašreiz ir sastopams gandrīz visās ikdienas situācijās, tad ir tikai saprotams, ka izprast nozares saknes, tagadnes iespējas un nākotnes tendences ir būtiski.

Mūsu vīzija ir redzēt cilvēkos IT cilvēka pazīmes – tehnoloģiju pielietošana ikdienā, efektīva darbību izpilde, kā arī modernas pieejas tradicionāliem notikumiem.